[Sell] 大錶面男裝金錶潮一隻 (01-Apr-2015 End)

[Sell] 大錶面男裝金錶潮一隻 (01-Apr-2015 End)
1.        大錶面男裝金錶潮一隻
朋友送,唔鍾意所以出讓,全新未用過,只係拎過出黎 check下。

Start: $100
Each bid:$20
Eat: $130

不接受完結前 2 小時初次出價,Eat價 除外。
完BID後24小時內請留電話聯絡安排交收。

交收地點如下:
最好在尖沙咀MTR交收,其他地點另議,另外,星期六日交收的話要約。附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

請問係邊個國家制造?

TOP

Hk$130 eat pls

TOP