imac & Mac Pro

Apple iMac "Core 2 Duo" 3.06 21.5-Inch (Late 2009)
Mac Pro 1.1 2 X Xeon 3G dual core total 4core 8G ram
can sell how much.