Asus r9 290 公版

我想問而家放最多放幾多?

你好似問錯區wor...

TOP

千伍我同你要左它吧

TOP

你好似問錯區wor...
JayHon 發表於 2014-11-23 23:09


好耐冇見啦喎~換水未啊

TOP

好耐冇見啦喎~換水未啊
fatdumm 發表於 2014-11-23 23:33諗住遲兩個月換吓喉就算喇

TOP

諗住遲兩個月換吓喉就算喇
JayHon 發表於 2014-11-23 23:40


仲有淨?

TOP

仲有淨?
fatdumm 發表於 2014-11-23 23:43等你下次再開團先搭單je!!

TOP

本帖最後由 TimWoo 於 2014-11-24 15:15 編輯

回覆 3# sam1989

放一千五咁少咩?俾多兩舊得唔得?同埋點解呢張卡咁唔值錢?

TOP

回覆  sam1989

放一千五咁少咩?俾多兩舊得唔得?同埋點解呢張卡咁唔值錢?
TimWoo 發表於 2014-11-24 12:47    因為太熱,  好多人整唔掂呢張卡

TOP

有心要千六會考慮?

TOP