980TI SLI溫度問題

我就算沒打機有多時主卡都升到上50~60
有沒人有呢個問題
2卡就係好正常咁30~40

師兄你試吓調

TOP

師兄你試吓調轉兩張卡 睇吓有乜唔同
再話俾大家知
利申:我都有兩張等得閒上機

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

我知咩事啦
我一開網頁就會開始升溫
同埋公版風扇設係 唔過60只會係20%轉速 唔過90就80%轉速

TOP

80%速咪成4千轉……都幾嘈架啵?

TOP