MSI GeForce GTX 1080

原來有咁多版本...
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

其實咁多隻有咩分別?速度會有快有慢?

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

TOP

Gaming版幾靚仔, set target先

TOP

點解無閃電,.....

TOP

閃電太快睇唔到

TOP