ARTIS: 1060 VS 1060OC VS 480OC VS 970OC

本帖最後由 1112311123 於 2016-7-23 12:01 編輯

GTX 1060 OC=  2050/4705
GTX 970 OC=     1550/3960
RX 480 OC=       1350/4400


GTAV
https://www.youtube.com/watch?v=IsB0f5PR7vM

Quantum Break
https://www.youtube.com/watch?v=rRkhA5V1qXU

https://www.youtube.com/channel/UCks6Gnt7U8kByQnsfbNwqSQ

埋黎睇970爆VRAM

某位屍兄說: 識野既緊係買 970!


ps. 所以好似已被benQ了

TOP

某位屍兄說: 識野既緊係買 970!


ps. 所以好似已被benQ了
Kis`s 發表於 2016-7-23 12:05

480依然有潛力, 上面1060同970已經係接近超盡, 480唔係, 唔介意上250W嘅話480上1.4G應該冇難度

TOP

GCN架構由3年前出到依家,都仲有能力慢慢爬升個效能
對比N記個一年即棄架構已算唔話得。

TOP

[email protected] , 係咪 GTX1060 / 480 就夠哂? 唔使用到 GTX1070 呢? THANKS

CPU 用緊 4570  + 16GB RAM

TOP

最期待 480 非公上水

TOP