XFX RX480 減$200有冇Ching知今日賣咩價?

指定型號之 XFX RX 480 VGA 卡...
唔包公版 ,包邊幾張唔知 ,佢個 CODE...都唔知邊張打邊張
總之就係非公 8GB

TOP

回復 2 #chocolateice939

最貴個3張(已check)

via HKEPC Reader for Android

TOP

一陣去旺電走一轉 今晚比包膠各位

TOP

回復 chocolateice939

最貴個3張(已check)

via HKEPC Reader for Android
firedragonball 發表於 2016-9-13 17:22    即係邊3張

TOP

牙石最貴2800

TOP

人在mk check 左 1999 的xfx 8g 480 都有減200

TOP

人在mk check 左 1999 的xfx 8g 480 都有減200
BigLaw 發表於 2016-9-13 19:551999 係公版定係非公黎?

TOP

人在mk check 左 1999 的xfx 8g 480 都有減200
BigLaw 發表於 2016-9-13 19:55


    $1799抵玩呀

TOP

$1799抵玩呀
jingying 發表於 2016-9-13 20:02非公就係囉...
公版死人都唔買

TOP