[raid 卡] 想係淘寶買 LSI 9260-8i....

想係淘寶買 LSI 9260-8i....
見有好多一千人仔左右
有冇 CHING 買過?
同埋想問張卡係咪好熱?

TOP

我幾張卡都是幫DULL師兄買,不用淘寶啦

TOP