E家有邊隻PS2 MOUSE好用?

想換過第二隻....

你意思係咪ps/2頭既MOUSE- -
依家比較少, 大部份都轉左USB頭
如果冇USB位可以買個USB轉ps/2頭既轉插

TOP

你意思係咪ps/2頭既MOUSE- -
依家比較少, 大部份都轉左USB頭
如果冇USB位可以買個USB轉ps/2頭既轉插 ...
ibchrist 發表於 2015-2-16 16:09

用緊PS2 既KVM, 唔知用轉頭得唔得

TOP