QC充電器洗唔洗夾QC線 ?

google 過無 "QC線" 呢樣product , 係咪用普通 2.4A 果d快叉線都行到QC 2.0/3.0 ??

Thx

回覆 1# yankees


    是
只要USB CABLE可過數據,就支援QC

TOP

質量唔太差嘅4芯USB線已可以。

TOP