USB延長線有無分別?

USB 2.0, 3.0, 3.1, 依三種延長線有無分別? (除左顏色)

另外, 插落底板果種又有無分別? (都係除左顏色)

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

相關文章