Xerox cm115w vs hp laser jet pro 100

本帖最後由 diadia 於 2017-3-16 11:15 編輯

其實我主要都係屋企用黎幫個女做下工課,用量應該唔多,其實呢2部邊部會好d?? 原本都係睇中 xerox, 不過今日去睇果時個sales 話冇現貨,就話hp 果部好d, 代用粉平好多,又話xerox 用唔到代用,不過我係呢度見好多師兄都用緊代用,即係個sales 吹水啦,另外hp 果部好似冇咩師兄講過所以想問下

1.印出黎質數?
2. 原裝/代用粉價錢?
3. 對呢2部機評價?
4. 耐用程度?

希望有師兄可以幫忙, thx

1. CM115w >> Pro 100
2. CM115w << Pro 100 (CM115w淘寶買代用粉, $2x一盒)
3. CM係衰在warm up好慢, 但係勝在夠細夠靜, 仲夠平
4. Pro 100 > CM115w (Fuji Xerox家用S-LED機唔耐用, 尤其用代用更加快打柴)

TOP

回覆 2# KinChungE


    多謝師兄解答,不過想問多樣野,就係pro100 用代用問題都唔大?

TOP

回覆  KinChungE


    多謝師兄解答,不過想問多樣野,就係pro100 用代用問題都唔大? ...
diadia 發表於 2017-3-16 18:48


你預左打印質素會差好多, 代用價錢都貴好多
但係冇咁易用壞機

TOP

買了2個月CM115w,HKTV MALL 送貨
比小學生用(不常用)。平+WIFI方便+COLOR正

TOP