iptv

对上一個講Iptv 的post 是14 年头的
過左一年半有多

除了一兩個一定要連盒子買,先至有得睇。

有好幾個只須盒子安裝apk(阿里云/安卓兼容),再俾年費就睇到

請分享

比較好用既apk-iptv基本上得辛記同越記

其他大部份都係盜連

TOP

同意……
今早試用过師兄提及個兩隻

畫汁兩隻差不多(720P)?
新記轉台慢小小

而加試用三日免費

TOP

比較好用既apk-iptv基本上得辛記同越記

其他大部份都係盜連
kofz 發表於 2015-8-13 19:09

師兄,請問暈電視又好唔好呢?
多謝你。

TOP

師兄,請問暈電視又好唔好呢?
多謝你。
alfredku 發表於 2015-8-13 23:27

完全唔記左仲有佢........

未用過,唔知道,如果有勇士就記住寫報告

TOP

云xx……有試用過,個Apps仲未剷走
有幾個免費台,幾個月還在
轉台勁快……畫汁一般,高清台尚可

弹性收費、可1,3, 6, 12 個月俾
收信用卡(未俾过)

TOP

暈電視之前買過來用,不過不失,流暢度可以,畫質一般

TOP

多謝以上咁多位師兄分享。

TOP

昨晚試左QXxxxx(語氣有D似香討夜遊包交)
轉台快、、颇流暢、有回看
畫汁一般般

TOP

昨晚試左QXxxxx(語氣有D似香討夜遊包交)
轉台快、、颇流暢、有回看
畫汁一般般 ...
taxman123 發表於 2015-8-14 09:50

師兄,原全猜唔到QXxxxx係乜?
大約幾多錢?
多謝。

TOP