letv盒點裝youtube.apk?求解

如題

LETV盒睇電影果D真係超順, 但係點樣可以睇到直播節目, 例如CCTV,鳳凰衛視之類

TOP

LETV盒睇電影果D真係超順, 但係點樣可以睇到直播節目, 例如CCTV,鳳凰衛視之類 ...
edenli 發表於 2015-10-9 21:38


裝其他網絡電視apps

TOP

樂視如果公開做CCTV直播,TVB肯定第一個跳出黎,向通訊局投訴,兼司法覆核,跟住到now,跟住到有線。

TOP

樂視如果公開做CCTV直播,TVB肯定第一個跳出黎,向通訊局投訴,兼司法覆核,跟住到now,跟住到有線。 ...
beecup 發表於 2015-10-9 22:49    我以為LETV已經做到好大

TOP

樂視如果公開做CCTV直播,TVB肯定第一個跳出黎,向通訊局投訴,兼司法覆核,跟住到now,跟住到有線。 ...
beecup 發表於 2015-10-9 22:49

投訴同司法覆核唔駛理據咩
網上廣播駛鬼通訊局管

TOP

CCTV在香港祗有某一两個台有落地㗎咋,
你睇吓亞視個所謂cctv-1台,播埋啲又過時又瞌眼瞓嘅節目就知咩事。

TOP

威脅到tvb,now,hkc利益嘅,tvb肯定就諗計仔㗎啦,
所以香港永遠冇法睇到正版cctv5,湖南衛視。

TOP

威脅到tvb,now,hkc利益嘅,tvb肯定就諗計仔㗎啦,
所以香港永遠冇法睇到正版cctv5,湖南衛視。 ...
beecup 發表於 2015-10-9 23:24  湖南衛視我屋宛個衛星電視有埋,可以睇到

TOP

因你屋宛個衛星電視唔係俾有線保養,你屋苑試吓轉俾有線保養,睇吓有冇得你睇

TOP