IPTV 絶種原因是失控,如果轉為只為會員提供務服制可重生嗎?

本帖最後由 domon 於 2016-1-3 13:12 編輯

即係跟有線同 Now 一樣,你打上去申請開台佢上門裝機.提供穩定服務,客戶每月去7-11 繳月費.一旦畫面有乜問題打電話比佢哋,第日 CF 上門整.
呢個夢想是否不可能?

本帖最後由 postmastur 於 2016-1-2 13:46 編輯
即係跟有線同 Now 一樣,你打上去申請開台佢上門裝機.提供穩定服務,客戶每月去7-11 繳月費.一旦畫面有乜問題 ...
domon 發表於 2016-1-2 13:28    2個字, 版權.  日本d 台版權要買.  人地賣唔賣俾你, 人地賣唔賣得, 都唔知.

TOP

2個字, 版權.  日本d 台版權要買.  人地賣唔賣俾你, 人地賣唔賣得, 都唔知. ...
postmastur 發表於 2016-1-2 13:45


47 億英超都買得,相信去收集一些國家商營電視台的版權唔會好難.
Now 同有線相信起初都唔會需要天文數字嘅錢去成立.

TOP

政府連 hktv 都唔俾佢播
邊個得?

TOP

政府連 hktv 都唔俾佢播
邊個得?
fatdog 發表於 2016-1-2 15:07


只要唔係同王維基扯上關係嘅就有計傾咖啦.

TOP

轉個名又開了

TOP

新版權法通過後

任何未經受權既iptv(串流)服務

買賣雙方都係犯法

TOP

轉個名又開了
sunny6382 發表於 2016-1-2 15:16


轉名再開好事嚟咖,只要預咗佢唔多過三月命就算好嘅唔零醜嘅零,到時都唔會太失望.
三個月命咪三個月命囉總好過而家日日無得睇,只要營運有D 良心先收住半年費先,唔好一收收哂一年.

TOP

新版權法通過後

任何未經受權既iptv(串流)服務

買賣雙方都係犯法
kofz 發表於 2016-1-2 15:25


習老爺打一大棍都仲未夠,海狗同法庭都出埋嚟打多兩嘢.
麥格你都命苦啦.

TOP

回覆 9# domon
好多人成日話低調,但賣的人就日日高調賣!根本人哋就預咗做得幾耐得幾耐再收皮.

TOP