LETV 電視要連上網先可以睇到節目表?

先加一開機又賣CM重要有聲 之後節目表重要你連左上網先比你睇
真係買錯機..  唔知有無Ching 可以比到個無CM的Ver我比我downgrade?

開機廣告,祖國智能電視生態!
節目表,網上節目當然要上網啦!

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

開機廣告可以set無聲

via HKEPC Reader for Android

TOP

如果電視唔上網點可能睇到個節目表? 資料要上網更新!
你求其問是但一個牌子, 都無可能預知咁多年既節目掛? ...
gigikkk000 發表於 2016-2-15 08:51

香港免費電視的節目表一直都係經大氣電波傳送,我部電視都無上網,都一樣收到未來幾日的節目表啦

TOP

回覆  小子


    人地係網台=.=除左無視同亞視有幾多個台有大氣電波頻普? ...
william8246510 發表於 2016-2-18 21:17    letv果部唔係都睇到香港電視台咩?

TOP

回覆  小子


    人地講網上節目=.=
william8246510 發表於 2016-2-19 11:09    2樓話咋
樓主都無講清楚係免費電視定網上電視
其實如果係網上電視的話, 正常都會知要上網先睇到節目表, 唔係點叫 "網上"

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP