myTV super盒子討論

請問你的盒子看电視時熱吾熱?
熄盒子后,第二朝起身觉得盒子还是熱。看來要斷电。
小米盒子熄机后冇而个現像。

開咗會熱
熄咗無事 唔熱

TOP

回覆 2# chungsm


    開咗 好熱
熄咗 唔熱

TOP