wii family jockey一問

打晒故事mode,都出唔晒d馬仔,上網又無攻略,有無人知點先可以有??
同埋圖中隻馬係點用, 我推極佢都唔跑
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊