3ds整analog邊度整平?

港版機XL,已過保,analog pad剛才跌左半塊黑色硬膠出來

淘寶買強國出既頭,8蚊粒,再買埋把十字批自己郁手整
之前整完要150蚊,無耐又爛,老任原裝隻頭好垃圾
去淘寶40蚊就得

TOP

淘寶買強國出既頭,8蚊粒,再買埋把十字批自己郁手整
之前整完要150蚊,無耐又爛,老任原裝隻頭好垃圾:cr ...
XABI 發表於 2015-1-13 22:04    有冇教程,唔識拆

TOP

https://www.youtube.com/results? ... %A7%A3&bav=on.2,or.&bvm=bv.83339334,d.dGc&biw=1904&bih=902&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&gl=HK&sa=N&tab=w1
http://3ds.tgbus.com/forum/201404/20140410144320.shtml

TOP