deleted

本帖最後由 skywavez 於 2016-5-4 11:40 編輯

deleted

係淘寶買左個原裝
係2腳扁腳插頭黎
一路用左大半so far so good

TOP

本帖最後由 skywavez 於 2016-5-4 11:40 編輯

deleted

TOP

回覆 3# skywavez

幾錢?

TOP

香港行貨一定3腳啦

TOP

本帖最後由 skywavez 於 2016-5-4 11:40 編輯

deleted

TOP

本帖最後由 skywavez 於 2016-5-4 11:40 編輯

deleted

TOP

有d香港行貨電器係跟兩腳牛的,可以我一直俾人揾笨啦。
skywavez 發表於 2015-8-2 00:17


兩腳牛唔合機電工程署的規格, 唔會係行貨, 肯定係水貨.

TOP

本帖最後由 skywavez 於 2016-5-4 11:41 編輯

deleted

TOP

回覆 9# skywavez


http://www.emsd.gov.hk/emsd/chi/ ... andbook01_2_1.shtml
2.1.4        不 要 購 買 或 使 用 兩 腳 插 頭 的 電 器 , 除 非 該 電 器 裝 有 符 合 安 全 標 準 BS4573 或 EN50075 的 兩 圓 腳 插 頭 及 設 計 從 浴 室 內 的 鬚 刨 供 電 裝 置 取 電 (例 如 電 鬚 刨 、 電 動 牙 刷 和 脫 毛 器 等 )。

鬚刨 係例外!

TOP