[3DS] Zelda: 三神力三劍士: 單人玩, 可否幫分身換衫?

玩左好幾日, 都係單人玩. 單人玩時只有綠色人可以換衫. 想問可否幫分身(紅色同藍色人)換衫?