PLEASE DELETE, THANKS !

本帖最後由 tchchl 於 2013-6-9 02:01 編輯

舊年在大陸見到一黑一白賣,香港就黑飽一個價白飽一個價,每款套餐賣$30幾,如果黑白分開賣咪要$60幾一套? 好貴!

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

我都以為同大陸咁一對賣,原來係分開,冇咗俾客人試黑白唔同味道嘅意思

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

唔係點呃你錢

TOP

幅圖睇落大個 D 喎
不過黑色係自然色定係色素先...

TOP

咁你可以買2個
永久會員 發表於 2013-6-8 11:30

去年大陸新推出是黑白一套賣連飲品都不用$20,個飽細過香港但係好處是可以有2種口味,宜家香港分開賣有違黑白雙飽的原意!

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

回復 8# crazyleaf


    原意係cap水,分開賣係正常,白色好唔好色?我只食左黑

TOP

"原意"唔係你講嘅
可能香港老麥話分開賣嘅原意 就係佢可以賺多D呢  ...
crazyleaf 發表於 2013-6-8 20:23

香港跟大陸尾就不可以説是“原”,而且廣告主題賣點是黑白但是原來是分開!

TOP