apotop ddr3-1600 ram 夾咩牌子板最好??

事因好耐前入左2條8GB ,用係自已塊技嘉Z87X -UD3H出事放左係度,
最近幫人組合一套平平地既、甘就希望可以用埋去
呢多牌子ram 夾邊間板好D呢?

幫人砌最好唔好用放左好耐既料...

TOP

條ram唔收錢架咼!!
話曬都係自已親戚黎,雙條ram 插過幾次試机架炸,都係2014年尾買,都唔係好耐用得就用喇c兄環保呀!

TOP

條ram唔收錢架咼!!
話曬都係自已親戚黎,雙條ram 插過幾次試机架炸,都係2014年尾買,都唔係好耐用得就用喇c兄 ...
wck709394 發表於 2015-4-18 08:24


少年, 幫親戚砌機真係一門學問黎架

TOP

本帖最後由 wck709394 於 2015-4-18 12:42 編輯
少年, 幫親戚砌機真係一門學問黎架
yjfoeg 發表於 2015-4-18 08:30

有咩學問呀,好高深甘咼!!
唔好講D無聊野喇c兄,有無邊塊平靓正板又夾到呢隻牌子ram 呀介绍下呀??

via HKEPC Reader for Android

TOP

Asus b85 pro gamer

TOP

Gigabyte G1.Sniper B5

TOP