Desktop想睇高清TV 仍然是用高清手指嗎?

5,6年前買過, 可駁跟機雞脾但收大氣收得好差, 可插圓頭屋企條線  收得好
想問而家係咪都仲係咁做先睇到? 而家電腦位無左果條實體天線黎插, 可以點做呢請賜教
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

Internet la

via HKEPC Reader for Android

TOP