X250 幾問

火牛: 想買多隻出差用,邊樹原裝/代用平呢?
6 cell 電: 問題如上
另外,有幾隻舊t410牛在公司,查實有無轉插用來差x250呢?

1. 原裝火牛先300有找, 無謂慳, 直接lenovo online買包送貨
2. 原裝唔會平, 代用上淘寶
3. 淘寶有原裝或代用轉插賣

TOP

本帖最後由 vibu 於 2016-1-17 17:10 編輯我在用~

TOP

火牛: 想買多隻出差用,邊樹原裝/代用平呢?
6 cell 電: 問題如上
另外,有幾隻舊t410牛在公司,查實有無轉 ...
GTO-HK 發表於 2016-1-17 16:34


用緊呢隻轉插
覺得方便過有段線個種

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

個轉插要幾錢? 邊樹買?

TOP

可能我唔識找, lenovo online shop找不到x250用的電(舊款好多),請問有無link?

TOP

兩隻轉插都係$10人仔左右

TOP

香港有無地方賣?
查實用thinkpad 隻牛差x250會唔會唔係咁好?

TOP

找到了。都係用原裝好點
6 cell 610
45w power converter 160

TOP

本帖最後由 Miipp 於 2016-1-17 23:39 編輯

記錯左...x250 隻牛係細 d (細火數).

TOP