Asus Eee X101 火牛 邊度仲搵到?

買左CM 9個頭 隻萬用火牛 點知9個頭都唔岩用...

有冇師兄知 邊度有得買返呢隻個火牛

個頭好細

新高登可能會搵到

TOP

TOP

新高登可能會搵到
寂寞的FSY 發表於 2016-7-15 23:25


   
下次行過去睇睇先!唔該師兄

via HKEPC Ionic Reader v1.3.3 - Android

TOP

回覆  Tong05


    taobao
john2000 發表於 2016-7-16 14:51


   
唔該師兄!新高登搵唔到就買呢隻

via HKEPC Ionic Reader v1.3.3 - Android

TOP

我想問呢個頭有冇名?

TOP

個頭可能喺鴨記有得配

TOP