Excel問題……

如圖一︰

表中A欄是項目名稱,而其對應嘅B欄,則是我需要入資料的儲存格。而在B中填入的數值,會係另一張工作表中作運算。
現時,我可以方過篩選項能
如圖二︰

將我要的項目列出來,然後填入資料。
但係Excel中呢個篩選功能,要轉另一個項目有啲麻煩。

想問下,有冇啲咩方法,可以我自己整個下拉式選單,就可以做到類似嘅效果呢?
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

有冇粒xlsx file
可以俾人dl來睇睇

TOP