firefox字型問題

小弟用mactype之後firefox字體出現削頭問題
有咩方法可以解決到?

回覆 1# ansonchung

乜野削頭?
有理冇理剔個硬體加速解決好多問題。

TOP

回覆  ansonchung

乜野削頭?
有理冇理唔剔個硬體加速解決好多問題。
stone6262 發表於 2015-1-12 16:54    冇用硬體加速喇,削頭即係個字冇左頭頂個忽,例如"正"字上面個一劃

TOP

應該是mactype文字設定出問題(如放得太大)

TOP

應該是mactype文字設定出問題(如放得太大)
tse111 發表於 2015-1-12 19:27    較過都唔得

TOP

你用邊種模式?
我用開candy type sharpfix,正常。
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

你用邊種模式?
我用開candy type sharpfix,正常。
stone6262 發表於 2015-1-13 16:51    我都係sharpfix,都係咁 介唔介意分享配置

TOP

本帖最後由 stone6262 於 2015-1-13 17:56 編輯

配置都係預設,用托盤加載。
你試試圖頂個對應此種語言,或者剷晒再裝,我再唸唸…
話你知,我而家win 10 都用緊mactpye,值得唸唸!


神奇地九方都用到
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP


我係咁樣

TOP

我開始覺得#4位師兄講得岩。

TOP