Microsoft Hotmail 唔知點

本帖最後由 angusepc 於 2015-12-27 17:59 編輯

可能落錯版, 但接近似軟體討論, 如錯唔好意思.
剛剛發現, 電腦/手機一開WWW.HOTMAIL.COM, 就彈去 (有圖)
-----------------------
協助我們保護您的帳戶
我們偵測到這個登入發生異常。例如,您可能從新的位置、裝置或應用程式登入。
電子郵件 w*****@hotmail.com
我已不再使用這些資訊
-------------------------
佢SEND個驗證碼去我EMAIL去我HOTMAIL, 我HOTMAIL都開唔到, 咁點睇驗證碼.....
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

無比過其他資料(備用電郵/手機號碼)佢唯一方法只有用其他email 問MS 點搞

TOP

重有HOTMAIL?

TOP