lkl0120請入- 我算超左頻嗎?

1.PNG
2015-6-2 03:09

2.PNG
2015-6-2 03:09

3.PNG
2015-6-2 03:10

4.PNG
2015-6-2 03:10

real temp thermal status LOG 點解?
我係味要再整THERMAL PASTE?
係味要down clock?

係lkl0120入黎之前我想講句!!!

大佬,你係得既,超到上4.8Ghz,溫度已經上到100度都唔怕燒u,呢個情況仲要已經上到去1.38V.

TOP

94 99 100 96度...
IA 1.408V...

TOP

auto電壓?

TOP

LOG -> 過熱
燒機果時有機會降頻

冇記錯超過1.3v已經唔適合長行

TOP

姐係要降到4.6?

TOP

回覆 6# jameskwok1025

你用緊乜散熱先?!

TOP

回覆 7# kai魂”
NZXT-x61 water cooling
二家降到4.4
5.PNG
2015-6-2 21:14

6.PNG
2015-6-2 21:14

7.PNG
2015-6-2 21:14

TOP

我覺得好似X61 有D 廢, 可能換H100i 會好D
因為無論CPU 幾熱, 個水冷溫度都係5會升高過36度
或者可能要整自制水冷會好D

TOP

回覆  kai魂”
NZXT-x61 water cooling
二家降到4.4
jameskwok1025 發表於 2015-6-2 21:15

電壓?

TOP