Hitach_°°°°°°°°°°

TOP

考慮下toshiba..
新機係"直驅" motor…
opclk 發表於 2022-5-22 11:49

直驅有咩好處?
上網睇,話toshiba即係美的oem?

TOP

直驅有咩好處?
上網睇,話toshiba即係美的oem?
csw616472 發表於 2022-5-25 14:05


題外話...
我最近換左部大眼雞
上一部惠而浦用左九年個滾筒唔識轉死左.. 應該係斷皮帶...
新果部都係惠而浦係直驅, 唔會斷皮帶仲慳電(舊果部306 kWh... 新果部161kWh)
另外仲靜左好多, 開左機以為佢無洗緊.... 淨係乾果下先大聲....
舊機同新機都係1000rpm....

TOP

題外話...
我最近換左部大眼雞
上一部惠而浦用左九年個滾筒唔識轉死左.. 應該係斷皮帶...
新果部都係惠而 ...
ckkong97 發表於 2022-5-25 14:32

結果我最後拆左個櫃
轉左放大眼雞
買左西門子
尋日啱啱裝完
無我想像中咁靜

TOP

可惜無高水

TOP