Youtube好多拆機片,搵啱想買邊部前去搵拆機片睇吓

如果你動手能力強可以跟住youtube自己拆, 最緊要搵d唔需要加熱就可以拆開的機

TOP