Board logo

標題: win 7 home 授權問題 [打印本頁]

作者: photobillyli    時間: 2012-5-29 21:56     標題: win 7 home 授權問題

我發現正版win 7 home 最多授權一部電腦,咁我重裝算唔算兩部電腦呢?另外如果我同時裝係兩,三部電腦, Microsoft 會發現嗎??
作者: raymondchan338    時間: 2012-5-29 21:57

回復 1# photobillyli


    我發現正版win 7 home 最多授權一部電腦,咁我重裝算唔算兩部電腦呢?唔算 另外如果我同時裝係兩,三部電腦, Microsoft 會發現嗎??

歡迎光臨 電腦領域 HKEPC Hardware (https://www.hkepc.com/forum/) Powered by Discuz! 7.2