PES2010討論

玩法09分別很少,很快上手

曼聯,無c7,攻力弱左很多

成名模式,較09好

網戰有冇咩唔同?

TOP

用360掣好難玩~~睇黎都係乖乖地買番個ps2掣玩

TOP

網上對戰有無改善?呢個係我買正版既關鍵

TOP

原帖由 ihmcjacky 於 2009-10-21 02:27 AM 發表
用360掣好難玩~~睇黎都係乖乖地買番個ps2掣玩

我用慣左keyboard,用手掣反而變得好廢

TOP

唔知 amd x2 4200+, n 6800GS 玩唔玩到呢?

TOP

難扭左好多WOR
傳波波速快左, 但係起腳O個下反應慢左好多

TOP

原帖由 suyuezeng 於 2009-10-21 01:16 PM 發表
難扭左好多WOR
傳波波速快左, 但係起腳O個下反應慢左好多

要就腳步
之前唔就腳可以原地超快起腳

TOP

原帖由 yiufai1988 於 2009-10-21 14:59 發表

要就腳步
之前唔就腳可以原地超快起腳

甘咪好難睇LOR

TOP

原帖由 suyuezeng 於 2009-10-21 11:37 PM 發表

甘咪好難睇LOR

唔係唔係~
今集唔係之前個d咁一味跑,推波跑好易甩
就甩就甩情況下係好難會射到波,佢會自然推多下
題外話~射波今集力水ok
如果見d電腦條後防線一味龜縮
中場又未有人迫你, 試下遠射 ok 易入

TOP