D3 的$399 繁體中文版有冇英文字的?

定係全中文字 + 中文配音

同埋可以入齊歐/美/亞服嗎?

可以轉全英介面 / 字嗎?

定係全中文字 + 中文配音

同埋可以入齊歐/美/亞服嗎?

可以轉全英介面 / 字嗎? ...
boyo3 發表於 2012-5-15 14:18$399 繁體中文版英文字
可以入齊歐/美/亞服

TOP

$399 繁體中文版冇英文字
可以入齊歐/美/亞服
chow1001 發表於 2012-5-15 14:22


一個英文字都見唔到 ?

好彩未買

有冇方法買全英文版 $399

TOP

一個英文字都見唔到 ?

好彩未買

有冇方法買全英文版 $399
boyo3 發表於 2012-5-15 14:23    有...等耐D.等佢降價,到時實有機會買到

TOP

一個英文字都見唔到 ?

好彩未買

有冇方法買全英文版 $399
boyo3 發表於 2012-5-15 14:23


英文版是529
可能3年會是399

TOP

一個英文字都見唔到 ?

好彩未買

有冇方法買全英文版 $399
boyo3 發表於 2012-5-15 14:23英文版=multi language , 包括繁中
但售價貴D

TOP

英文版=multi language , 包括繁中
但售價貴D
chow1001 發表於 2012-5-15 14:29


可唔可以裝左全語系後再用繁中版的KEY 入BATTLE.NET

TOP

可唔可以裝左全語系後再用繁中版的KEY 入BATTLE.NET
boyo3 發表於 2012-5-15 14:45


繁中的KEY, 在B.NET中, 登記都是繁中

TOP

可唔可以裝左全語系後再用繁中版的KEY 入BATTLE.NET
boyo3 發表於 2012-5-15 14:45中文key只可以用響中文game
今次真係.....

TOP

中文key只可以用響中文game
今次真係.....
闇之羽 發表於 2012-5-15 14:48    用中文同外國人溝通, 推廣繁體中文

TOP