d3 標準板同國際板有咩分別

$399同$529隨左語言有咩分別
兩隻係咪全球server都玩得

日經文......

TOP

回復 1# davidhdphdp


$399同$529隨左語言有咩分別 <-一個係中文only, 另一個係可以自選多國語言
兩隻係咪全球server都玩得 <- 係

TOP

另外國際版有現金拍賣

TOP

399同529分別在於529有 多國語言 & MAC版
其他野都一樣

TOP

另外國際版有現金拍賣
neku 發表於 2012-5-16 12:33

係香港應該用唔到

TOP

差d唔記得mac要英文板先得

TOP