D3 每個language 都要裝一次?

尋晚玩完一輪英文, 今日手多多走去揀繁中, 跟住又要我等..... FUXK\
每轉一次lang 都要咁?

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

我琴晚裝中文。。。一聽到普通話!即轉英文都係要由七,八十%裝過!應該down返小小野。好快搞掂

TOP

dl完唔洗再轉dl
我唔洗3MIN已經裝左

TOP

咁多種語言, 你唔係諗住純粹文字上既唔同掛, 大量語音唔洗用容量?? 到時15G都未必夠...變兩隻碟 XD

TOP

你果個好明顯係DL緊語言檔啦,DL一次就得架喇

我裝左中英文版夾埋都係10GB左右

TOP

請問國際版點set 中文介面英語發音?
我一set 中文就連發音都變埋國語...

TOP

請問國際版點set 中文介面英語發音?
我一set 中文就連發音都變埋國語...
HotB 發表於 2012-5-17 09:30


冇得咁 set

TOP