My Card 轉到戰網幣啦 (最遲19號晚前轉哂,有限量)

本帖最後由 rfdingo 於 2012-5-18 17:10 編輯

http://www.mycard520.com.tw/

converted 450point

於5/18 中午12:00前儲值至MyCard會員內之會員點數,如欲兌換戰網卡,請於5/19 24:00前使用會員點數兌換戰網卡服務。

5/20凌晨 0:00 起,MyCard 會員點數將暫時關閉兌換戰網卡服務,如欲消費戰網卡之服務,請務必直接購買戰網卡。

若此次供貨量全數兌換完畢,智冠將暫時關閉兌換功能,

還請玩家耐心等候下批到貨時間。

轉到450*3+150 喇

TOP

大家要快手~~~

TOP

記得最遲19號晚前轉哂,會cut ar…

TOP

記得最遲19號晚前轉哂,會cut ar…
rfdingo 發表於 2012-5-18 17:05  提早無晒都唔奇

TOP

1150成功~左一次~~仲有一次~~~

TOP

今朝係網上行$495 買左5*400 MYCARD
頭先換左1950做戰網

TOP

成功DL~緊D3了~~

TOP

1150成功~左一次~~仲有一次~~~
黑道明 發表於 2012-5-18 17:07    佢16:50已經轉到, 仲幾快下
17:00最後一張等好耐先轉到

TOP

我直接買買極都出ERROR.....

TOP