Demon Hunter 雙手弓定單手加盾好?

大家點選擇?

過左40LV就知加盾無用

弓手最重要係高攻,秒殺怪到時你就明

TOP

我而家都想放棄血量了
16000又一下死...
26000都係一下死

TOP

無錯--
我得4千幾HP都係會俾怪KO--

TOP

過左40LV就知加盾無用

弓手最重要係高攻,秒殺怪到時你就明
pk007sky 發表於 2012-5-26 14:37    過左60就知道有時用盾有用.. 最重要係找防RANGE ATTACK的

TOP