D3..選擇

爆擊流 2選1 邊個好 ?? 好迷

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

爆擊流 2選1 邊個好 ?? 好迷
KJ.20 發表於 2012-7-24 21:13


如堅係爆擊流,照理當然選(仇恨名門)

TOP

你用咩角色先? 同埋DPS同抗性夠唔夠?
其實, 最緊要係平衡...

TOP

爆擊流 2選1 邊個好 ?? 好迷
KJ.20 發表於 2012-7-24 21:13


等陣先,如你係用野人,就要睇詳細數據先

TOP

THX大家 我係野人


諗左好耐 抗or甲
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

我會選1(仇恨名門)

TOP

THX大家 我係野人


諗左好耐 抗or甲
KJ.20 發表於 2012-7-24 21:45


當然選(仇恨名門)

TOP

THX大家 我係野人


諗左好耐 抗or甲
KJ.20 發表於 2012-7-24 09:45 PM    70抗 係同 700甲比

TOP

第一好好多喎,你都識講自己係爆擊流

TOP