[d3] 依家其實仲有冇人玩攻速?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

攻速擊回幾時都係有著數啦
符、手、戒指上限9%,另有傳奇裝備又可以加 (安頭6%、唔知實裝未嘅殷娜褲7%、柏貞格靴5% etc)
武器11% (唔起眼白武最高20%),雙持再加15%

唔知仲有冇其他

TOP

攻速變左可有可冇,在爆擊+爆傷的淫威之下

TOP

自從nerf左回擊
攻速又變更冇用

TOP