ubi 烏黑蘭版D game 好似持別平

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

真係玩得到咁正??

TOP

其實點解烏黑蘭版game特別平???

TOP

其實點解烏黑蘭版game特別平???
wingpay486 發表於 5/12/2014 23:51    正如以前香港 D GAME 都比美國平, 大陸版的都比香港平, 因為跟返當地的生活指素

TOP