fallout 4 走咩路線好?

我就玩自己做裝備流
1.智6點到科學 槍迷
2.力4點到工匠 裝甲商 大聯盟
3.運4點到一團混亂 搵彈藥
4.耐力我點到9發現好像多了點 其實3點出加生命同護甲已經夠 3點之後係得10點個招有點用
5.感知4點到開鎖 非自動步槍加傷 察覺力
6.敏1
7.魅力1

我用緊1把.38步槍 雙管散彈槍 戰鬥步槍  兄弟會激光槍 同刀片卸胎棒

全改到最高級 枝.38步槍係因為.38子彈好易有所以用來打蚊 散彈槍近戰一發百幾傷(我15等) 激光槍用來打高實彈抗低能量抗既怪 近武用來打狗同鼠因為好快沖到埋身用近武比較好 點出非自動步槍加傷破甲散彈槍都有加成

a.係避難所出黎後番屋企係bb房度地下會有本書汁左之後可以多一點點數 我加左去魅力度總共2點發現黃色說服都係說服失敗
b.察覺力一定要點 因為可以睇到敵人防同等級
c.一開始鋼鐵兄弟會比你個枝激光槍可以用到後期

我玩法完全放棄vats同爆擊因為vats命中率奇低  潛行早期唔知有咩用又要著輕甲又要近武又要消音槍 前期跟本無  果斷放棄

有無人玩潛行流或者vats爆擊流呢玩得好順架

打出來有星星既傳說武器唔係加爆擊就係加vats sm

TOP

用男同用女, 之後打法會不會有分別的 ?

TOP

回覆 3# hsbkl
我都想知道, 我禁錯制用左女仔

TOP

回覆  hsbkl
我都想知道, 我禁錯制用左女仔
quake3fmg 發表於 2015-11-13 02:19

應該可以用console command轉性 (PC限定

TOP

回覆  hsbkl
我都想知道, 我禁錯制用左女仔
quake3fmg 發表於 2015-11-13 02:19


魅力2太低, 我就運低但魅力高番D, 其他同你相近.  因為子彈一向充足

    以前有skill係男/女限定, 對特定異性有傷害加成同特定對話有特殊選項.
最重要係女性好睇D.  我記得nv有任女性睡袍加幾項非戰鬥特性(好似係加魅加智加perception)好加耐, 所以我一唔係戰鬥就著.

TOP

我就玩自己做裝備流
1.智6點到科學 槍迷
2.力4點到工匠 裝甲商 大聯盟
3.運4點到一團混亂 搵彈藥
4.耐力 ...
jack9252 發表於 2015-11-12 20:57


我係潛行流

TOP

我係潛行流
look_yau 發表於 2015-11-13 10:50    潛行方便偷野, 又可以放個地雷或手榴彈去敵人個袋度炸死佢, 都幾好玩.

TOP

潛行方便偷野, 又可以放個地雷或手榴彈去敵人個袋度炸死佢, 都幾好玩. ...
getterwing 發表於 2015-11-13 11:36    不過行得慢

TOP

潛行易唔易比人發現?比人發現左跑定係用vats同人打一波?

同埋你地玩咩難度?
我呢家試緊玩生存難度
力3
感知4(打死爪前幸存者個枱上有得汁感知+1公仔)
耐3
魅力10(點用槍安撫同埋加隊友傷)
智6(bb房書+1點)
敏1
運4
靠兄弟會個隊友應該可以夠做

聽講某頂數值係1既話會有隨機事件發生  例如力量1拎近武對戰可能會打打下掉左落地上

TOP