rainbow six siege 破圖

超級灰的.........

不知為何遊戲畫面包括選單畫面也不能截取??? (PRTSC key)


破圖時好時壞 (可能和不同設定有關)
這一次可以看到建築物牆壁已經非常好的了


更多細節:


重裝過遊戲和驅動程式, 問題依舊

4790k
16bg ram
r9 290x CF        driver 15.11.1
我估應該不是配置問題.....

遊戲為正版

不知怎樣好了, 求解救
感謝各師兄指教

你上黎問,十個有九個都係話"AMD Driver同Crossfire好廢"之類
雖然我都覺得新game 行CF易出事...

TOP

其實crossfire/SLI 玩新game都係玩自己多

我自己680SLI 換單 980都係咁解

TOP

所以說關了CF 就會好了?
多謝指教

TOP

Did you switched on TXAA?

If yes, try to switch off it

TOP

感覺係game問題 其實我都有破圖出現
不過先講講我自己嘅情況先好了
我同一部機 兩隻唔同嘅hdd 行兩個系統(一樣係win7)
其他野完全共用 只係單純第二個OS做後備同用黎裝強國軟件
所有設定一樣 driver全部都用同一版本
主系統冇花好正常 副系統爆到九彩
而副系統其他所有game都好正常冇問題
我都研究左好耐 完全搵唔到原因
樓主都係重裝幾次隻game試試吧
btw 用得Uplay 就預左有被playU的覺悟了吧

TOP

報告:
只需關閉CF
問題隨即解決

TOP