GTA 5 online 逃獄係咪最難個關?

玩左成日, 都係過唔倒

回覆 1# abcddd888


    一齊玩囉...無玩好耐

TOP

開kuruma入去

TOP

逃獄搵架直升機~係外面射飛彈~好易過~~
等得kuruma入去再慢慢殺得黎都已經上左飛機~飛走左~~

TOP

點解我覺得好易,多數都係飛機俾人擊落輸,入去劫獄好少死
後尾知道點飛法就好易過了

TOP

我覺得最難是兩架飛行載具,如果1老手帶3新手,你就不知乘那台好,盡管2老手乘載具,監獄那方又怕死很大打很慢,比較好過就是3老手帶1新手。但此任失敗率高又耐錢又不多。肯玩的多是新手。那過關率就超低。我自己解的時候好記得用了半天,最後要3老手加我自己才過到。過了之後都不太想玩了

TOP

我當時3x level 玩呢關玩左幾日都完成唔到 (中途又斷線又剩), 跟住有次有個國內玩家帶我上kuruma我先識過

TOP

其實唔駛用 kuruma 都唔難 ....
只要唔好一直死衝就得

and 飛機是有方法輕鬆不被擊落,咁地面的劫獄人員就大把時間打

TOP

飛機一直在戰機後方飛行,要保持距離同速度,就可以輕鬆飛行了。
因為直升機打幾多戰機下來,啲戰機又會翻生的

TOP

如果飛機師做得好~~真係可以控制架戰機去邊~~
之後唔理三七廿一~飛高飛遠~~
直昇機全程飛彈~~

我之前試過直昇機逃生左5次......架飛機先逃生.....
原因就係飛得唔夠高~~
因為D警察係唔會向上望的~~

TOP