GTA V -線上模式:「富貴險中求」

GTA 線上模式:「富貴險中求」將於 6 月 7 日推出


在「富貴險中求」成為一個正港的龍頭老大,並運用您自有的組織總部,慢慢往 GTA 線上模式犯罪界的頂端前進。

若您的目標是成為洛聖都以及布雷恩郡最頂尖的罪犯,那麼在 GTA 線上模式以來最大的更新之一「富貴險中求」中,您將能朝此目標邁進一大步。

繼「權貴天下」後,在企業界中更上一層樓的機會來了。在「富貴險中求」內容更新中,您將有機會擴展組織,並進一步成為犯罪企業帝國的 CEO。


購入居高臨下的辦公室和一些特殊的倉庫,您便能開始進行違禁品的買賣。若想要取得最稀有的物品和最大的利潤,當然免不了得與洛聖都警方以及其他南聖安地列斯的地下組織爭鬥。

「富貴險中求」將會讓您體驗到嶄新的遊戲方式與全新的載具、新增功能、以及其他內容等的完美搭配。

下星期有新野? 即係玩乜?

個五個任務真係玩到有點悶

GTA 線上模式:「富貴險中求」將於 6 月 7 日推出


在「富貴險中求」成為一個正港的龍頭老大,並運用您自 ...
abcddd888 發表於 2016-6-2 09:39 PM

辦公室應該係你自己架屋黎,唔知洗唔洗要買間新屋開任務。
特殊的倉庫 係 貨倉,有廿多間,我估都係要買, 任務主要係組織大媽軍團走水貨,
重有最少3 架新跑車同一架裝甲版O既車

TOP