Rainbow Six Siege 3.3 版本更新

Update 3.3 Patch Notes

3.3 版本將會在 6/21 在所有平台上運行
一般調整和改善幹員平衡
Kapkan 現在可以自由調整陷阱的高度使得其不容易被發現我們對 Kapkan 的雷射陷阱做了許多調整來讓他具有更多的戰術價值; 這將使他比以前來的難以預測。首先,我們移除了陷阱露出在另一邊的紅色螺絲釘,這原本對於有經驗的玩家來說是個致命的暴露。而雷射線現在變得更淡使得攻擊方難以發現,另外再設置的時候的聲響也會較小聲。隨著 3.3 版本的到來,Kapkan 能夠自由調整設置在門或窗的陷阱的高度。我們相信這些調整會讓 Kapkan 重返以前的榮耀並成為一個致命的威脅。

Mute 的干擾器增加影響範圍我們增加了 Mute 干擾器的干擾範圍。從以前的半徑 1.5 公尺到現在 3.3 版本的半徑 2.25 公尺。這個範圍可以讓你干擾更大範圍的牆壁和強化鐵牆,同時使得無人機幾乎無法跳過干擾器。

這兩項變更是因為這些幹員的裝備實在是過於弱勢,而且這兩位的勝負比和使用率都在平均值以下。例如,Kapkan 有著倒數第四的勝負比和倒數第二的使用率。Mute 有著倒數第五的使用率和倒數第二的戰損比以及倒數第二的勝負比。當玩家們愈來愈熟悉遊戲,他們知道要如何反制這些幹員。藉由這些變更,我們希望玩家找到這些幹員的新的出路。

繼續觀看請到巴哈

i5 notebook, 8g ram 打唔打到?

TOP

Kapkan 咁樣改吾錯喎,成日都覺得佢個道具無咩用,只係對付新手/大頭蝦,或者對方攻入來之前要開一下槍打爆個野,有時有靚位先裝,對方無得側面射爆,無好位,有時都廢事裝,鐘意佢支槍,射速快。

TOP

希望將會有更多的改動啦

TOP

調整陷阱的高度..唔洗成日都係果個位

TOP

i5 notebook, 8g ram 打唔打到?
nulry 發表於 2016-6-21 21:16


Gpu呢

TOP

回覆 5# 別用我的名字

舊時跳過就爆,依家要掂到先爆
kapkan放腰位,你打門跳過去有機會唔中

TOP

回覆 7# chromechan

咁唔好咩要掂到先爆有返d難度
而且game既野緊有d bug
好難做到每個人心目中既十全十美

TOP

回覆 8# 別用我的名字

同埋隻game最離譜嘅bug係mute,明明圈就大咗,不過遙控車同埋themite仲可以喺增大咗嘅紅圈操作

TOP

TOP