Watch Dog 2 今集有冇玩 和諧 ?

上集中文版有 閹割/和諧 畫面.

唔知今集 繁體 簡體 英文 有冇話有分 閹割/和諧 版 ?

TOP

上集好似都係簡體版先和階左露點啲畫面,繁中/英文版無和階

TOP

LOUIS77 發表於 2016-12-23 13:37


真系好嘢!!
   

TOP