ITX 再多一變種格式 Em-ITX 同埋幾款佢自己品牌產品

行過官網睇到的,尺寸係17cm x 12cm,即係 Mini-ITX 的三分二左右,比 Nano-ITX (12x12)長返少少。主要以最小面積有最多接口,工控電腦為目標喇.....
詳情 → http://www.viatech.com.cn/cn/initiatives/spearhead/em-itx/


之前個 HDD x2 好似無乜人理,改向中小企新增左 D 產品,HDD x8 Tower NAS 的 NSD7800,上機櫃的 HDD x8 NAS - NSR7800,Support Windows Home Server。自家 CPU,自家底板,自家品牌,一條龍咁喎....