AMD:Fusion APU將與獨立顯卡和諧共處

隨著AMD Fusion APU融合加速處理器的臨近,有關它是否會衝擊現有獨立顯卡市場的問題也越發引人關注,AMD又會協調安排自家產品線呢?AMD客戶端技術事業部總監Godfrey Cheng今天通過官方博客做出了一番深入解釋。
APU在一塊硅片上整合了CPU、GPU、內存控制器三大部分,這也是AMD 2006年收購ATI的關鍵原因之一,但是AMD指出,APU發佈之後,基於GPU的獨立顯卡仍會不斷發展,事實上AMD正在同時開發多個世代的APU、GPU產品。
APU需要兼顧整個系統,同時執行標量、矢量計算和緩存處理,獨立顯卡則不但會帶來越來越強大的遊戲性能,還能專門用於圖形和並行計算,所以能給遊戲玩家和視頻發燒友提供更專注的強大性能,這也是其能夠繼續存在並發展的理由。
AMD指出,APU不會只是簡單地集成一個孱弱的圖形核心,而是綜合考慮性能、功耗、尺寸和成本,部分型號的性能甚至堪比當今市面上的一些獨立顯卡,還會隨著圖形架構的升級而不斷提升。簡單地說,AMD APU的圖形性能相當於某些獨立顯卡,雖不可能追上高端獨立顯卡,但要比當前的主板集成顯卡強很多。
最最關鍵的是,獨立顯卡在執行並行計算任務的時候數據吞吐量異常龐大,PCI-E總線已經力不從心而成為瓶頸,迫使CPU在很多時間裡只能無聊地等待,而在APU上邊,CPU、GPU兩部分是通過一條只有幾納米的總線互聯的,帶寬和延遲完全不成問題,這才將會是APU真正閃耀的地方。AMD稱,他們的目標就是在不犧牲x86和圖形性能的前提下帶來先進的並行計算能力。
總而言之,AMD今後會繼續不斷開發更強大的GPU和獨立顯卡,然後將它們帶入APU。

加油!!

CPU、GPU兩部分是通過一條只有幾納米的總線互聯的

依個先係重點

TOP

好期待.啊

TOP

多左出來來的PCI-E 做甚麼好@@>?

TOP

回復 4# ttw1988


中/高階都會繼續用pcie

TOP

多左出來來的PCI-E 做甚麼好@@>?
ttw1988 發表於 2010-8-8 10:14 PM

sound卡 TV卡之類

TOP

AMD再一次推動左整個電腦產業既發展

TOP

AMD再一次推動左整個電腦產業既發展
ccck2004 發表於 2010-8-8 23:00


出到黎係點先知

TOP

小弟不才~ 想問下同intel既i系有咩分別? 多左個內存控制器? 定點?

TOP

小弟不才~ 想問下同intel既i系有咩分別? 多左個內存控制器? 定點?
消失的名字 發表於 2010-8-8 23:09

intel i系GPU玩遊戲根本就吾掂,
到時最重要係睇amd在cpu gpu並行計算能力做到好成点!

TOP